Gossip Bar

College

ул. Княз Николаевич 2

Следи този бар във Gossip Bar College 360° разходка

Когато не са в университета студентите са на "занятия" в Колежа. Тук са празнувани не един и два изпита, защото златното правило гласи:

"Полят изпит, взет изпит!"